Genel

SERİGRAFİ BASKI TERİMLERİ

SERİGRAFİ BASKI TERİMLERİ Serigrafi Baskı: Bir çerçeveye gerilen ince dokulu kumaş (ipek) ya da metal örgü üzerinde; basılacak şekilin içine rastlayan delikler açık bırakılır. Dış kısım delikler ise, özel maddelerle kapatılır. Böylece oluşturulan herhangi bir yüzey üzerine konulup, özel bir lastikle içine mürekkep yayılarak, toplanınca açık deliklerden aşagı sızan boya şeklin yüzey üzerine çıkmasını sağlar. […]

TİFDRUK BASKI TERİMLERİ

TİFDRUK BASKI TERİMLERİ Tifdruk Baskı: (Almanca tif=derin, druck=baskı) Oyulmuş bakır kalıplarından baskı yapılan sistemdir. Mürekkep haznesi içinde baskı motifini belirleyen değişik derinlikteki çukurlarla kaplı bir silindir dinmekte, bir ragle sıyırıcı basmayacak bölümlerden fazla mürekkebi sıyırmakta, kauçuk kaplı bir merdane ise kağıdı silindir üzerine presleyerek baskıyı gerçekleştirmektedir. Çukur baskı makinesi: Baskı yapan kısımlar çukur, yapmayan kısımlar […]

FLEKSO BASKI TERİMLERİ

FLEKSO BASKI TERİMLERİ Flekso Baskı : Doğrudan yüksek baskı sisteminin bir dalıdır. Baskı kalıbının yüzeyinde yüksekte kalan işli alanlardaki mürekkep almış görüntülerin basınç etkisiyle baskı malzemesinin üzerine geçirilmesi esasına dayanan bir baskı yöntemidir. Kalıbı lastik olan baskı tekniğidir.Flekso baskı yönteminde kullanılan baskı kalıplarının baskı kalıplarının baskı yapan kısımları yüksektedir. Baskı kalıplarının basmayan kısımları ise derindir. […]

TİPO BASKI TERİMLERİ

TİPO BASKI TERİMLERİ Yüksek baskı: Tipo baskı sistemidir. Basan yani boya alan kısımlar yüksekte olduğu için bu ismi almıştır. Hurufat: Matbaacılıkta sıcak dizgide kullanılan büyük küçük bütün harfler, rakamlar ve şekillere denir. Harf kasası: Dökülmüş harfleri düzenli bölmelerde saklayan veya hizmete koyan özel yapılı kutulardır. İşaret kertiği: Harfin kalın yüzeyindeki oyuk. Düz baskı: Litografi adı […]

OFSET BASKI TERİMLERİ

OFSET BASKI TERİMLERİ Alkol: Baskıda kaliteyi arttırmak için kullanılan uçucu sıvı madde. Asansör: Baskı makinası aparatlarından biri.Baskıya girecek olan baskı materyalinin istiflendiği baskı tablasıdır.Buraya baskı materyali düzgün bir şekilde bırakılmalıdır. Bağlayıcı: Mürekkep pigmentlerini birleştiren sıvı madde. Blanket: Basılacak görüntünün baskı materyaline aktarılmasını sağlamak için blanket kazanına takılan materyaldir. Boya Ünitesi: Boya ünitesi; boya haznesi, taşıyıcı, […]

Başa dön